Hospodářská soutěž, veřejné zakázky

Hospodářská soutěž, veřejné zakázky

  • hranice nekalosoutěžního jednání
  • kontrola fúzí společností
  • franšízové a licenční smlouvy
  • veřejná podpora
  • veřejné zakázky