Nemovitosti, majetek, vlastnictví - převody, vypořádání společného jmění, podílového vlastnictví, dědictví

Nemovitosti, majetek, vlastnictví - převody, vypořádání společného jmění, podílového spluvlastnictví, dědictví

  • Prověření právní historie převáděných nemovitostí pro zvýšení právní jistoty kupujících i prodávajících
  • Sepisování smluv o převodu nemovitostí, včetně darovacích a o zřízení práva věcného břemene, včetně komplexní dokumentace pro nabývání a prodej nemovitostí (mj. znalecké posudky, daňová přiznání či odklady pro ně)
  • Právní řešení výstavby a provozu obchodních center, logistických areálů, průmyslových parků a residenčních projektů
  • Financování (úvěrování a leasing) výstavby, rekonstrukce a nákupu nemovitostí
  • Nájmy a podnájmy
  • Zastupování v územním a stavebním řízení
  • Zřizování zástavních, zajišťovacích a jiných práv k nemovitostem