Ostatní

Pracovní právo

Pracovní právo

Zpracujeme Vám

 • adresné a na míru šité (žádné vzory) pracovní smlouvy a jiné pracovně právní dokumenty související dokumentace včetně  manažerských smluv
 • záměr a realizaci struktury odměňování i bez HAY systému (prožili a překonali jsme ZUMS I, ZUMS II a jiné; dějiny se jen opakují, nic nového pod sluncem)
 • projekt zaměstnaneckých benefitů

Zastoupíme Vás

 • v soudních (případně rozhodčích, pakliže jste na případné spory mysleli včas)  řízeních v pracovněprávních sporech
 • v řízení před úřady práce, Státním úřadem inspekce práce, Inspektoráty bezpečnosti práce apod.
 • při kolektivním vyjednávání a jednání s odborovými organizacemi

Další související s podnikáním

Další související s podnikáním

 • živnostenská a další oprávnění
 • bezpečnost práce
 • ochrana zdraví při práci
 • ADR, RID,
 • IPPC, územně právní a stavební řízení
 • ochrana životní prostředí