Závazky - plnění ze smluv a deliktů, náhrada škod

Závazky - plnění ze smluv a deliktů, náhrada škod

  • od vyjednávání a uzavírání smluv, přes uplatňování nároků z nich vyplývajících, ať už jde o reklamace, náhradu škody, pohledávky, výpovědi či odstoupení od smlouvy