Dohod

Sepisování dohod

O dohodách platí to, co o smlouvách. Je dobré se dohodout a dát potom takové dohodě písemnou formu. Nezapomínejte na staré a okřídlené: co je psáno, to je dáno.