Smluv

Sepisování smluv

PRÁVNÍ ÚPRAVA ZÁVAZKOVÝCH VZTAHŮ

Do 31. 12. 2013:
Obecnou - občanský zákoník
Speciální – pro obchodní závazkové vztahy – obchodní zákoník
Vztah mezi ObčZ a ObchZ (která úprava se použije) určen obecným pravidlem;
Zvláštní úpravou pro smlouvy typu neupraveného ObchZ, ale ObčZ n. jiným předpisem (např. Zákon o pojistné smlouvě);
Úpravou speciálního postavení nepodnikatelů v obchodních vztazích.
 
NOVĚ:
Občanský zákoník 89/2012 Sb. (také NOZ) – nerozlišuje obchodní závazky, ale postavení účastníků
 
Smlouvy podle obchodního zákoníku a podle nového občanského zákoníku
 

název smlouvy

ObchZ

NOZ

nově

1.

kupní smlouva

§ 409 až 470

2079 - 2127

 

2.

smlouva o prodeji podniku

§ 476 až 488a

2175-2331

koupě podniku

3.

smlouva o nájmu podniku

§ 488b až 488i

2332-2357

pacht závodu

4.

smlouva o koupi najaté věci

§ 489 až 496

X

 

5.

smlouva o úvěru

§ 497 až 507

2395-2400

úvěr

6.

licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví

§ 508 až 515

2358-2370

licenční smlouva

 

 

 

2371-2383

k předmětům chráněným autorským právem

 

 

 

2384-2389

nakladatelská

7.

smlouva o uložení věci

§ 516 až 526

2402-2414

o úschově/cenného papíru/

8.

smlouva o skladování

§ 527 až 535

2415-2429

(Svépomocný prodej)

9.

smlouva o dílo

§ 540 až 566

2586-2635

 

10.

smlouva mandátní

§ 566 až 576

2430-2445

příkazní

11.

smlouva komisionářská

§ 577 až 590

2455-2470

 

12.

smlouva o kontrolní činnosti

§ 591 až 600

2652-2661

 

 

název smlouvy

ObchZ

NOZ

 

13.

smlouva zasílatelská

§ 601 až 609

2471-2482

 

14.

smlouva o přepravě věcí

§ 610 až 629

2555-2557

 

 

 

 

2550-2554

o přepravě osoby

 

 

 

2578-2581

společná ust.

15.

smlouva o nájmu dopravního prostředku

§ 630 až 638

2321-2325

Zvl.ust.o NDP

16.

smlouva o provozu dopravního prostředku

§ 638 až 641

2582-2585

 

17.

smlouva o zprostředkování

§ 642 až 651

2445-2555

 

18.

smlouva o obchodním zastoupení

§ 652 až 672a

2483-2520

 

19.

smlouva o tichém společenství

§ 673 až 681

2747-2755

 

20.

smlouva o otevřeném akreditivu

§ 682 až 691

2682-2693

 

21.

smlouva o inkasu

§ 692 až 699

2694-2700

 

22.

smlouva o bankovním uložení věcí

§ 700 až 707

2402-2408

 

23.

smlouva o běžném účtu

§ 708 až 715

2662-2668

2669-platební účet

Smlouvy občanskoprávní používané v podnikání do 31. 12. 2013 a dle NOZ

 

název smlouvy

předpis

NOZ

 

1.

kupní smlouva, jde-li o nemovitost, pokud není prodávána smlouvou o prodeji podniku

§ 588 až 627

2079-2188

 

2.

smlouva o nájmu nebytových prostor

zák. č. 116/1990 Sb.

2302-2315

o nájmu prostor sloužících

podnikání

3.

smlouva o podnikatelském nájmu věcí movitých

§ 721 až 723

2316-2320

o podnikatelském pronájmu

4.

smlouva o přepravě osob

§ 760 až 764

2550-2554

náhrada - 2566,

přepravní řády - 2578

5.

pojistná smlouva

zák. č. 37/2004 Sb.

2758-2872