Uzavírání smírů

Nejlepší je n e s o u d i t s e

Naše klienty a jejich protistrany se obecně snažíme vést ke smíru, například i pomocí našich spolupracujících mediátorů. Snažíme se tak zabránit zbytečných nákladům za dlouhotrvající spory před soudy, které zásadně (ve většině případů) nezohledňují hledisko spravedlnosti. Každý má svoji pravdu, proto nám jde o to být nezaujatí a pomoci spor řešit s nadhledem. Přestože je to mnohdy velmi těžké přimět strany sporu, aby braly v potaz názor třetí osoby. Mnohdy dojdeme společně k závěru, že spor je vlastně zbytečný, někdy malicherný, jen jsme si v něčem neporozuměli. V naší práci se řídíme zásadou, že nejlepší je se nesoudit! Bohužel někteří naši kolegové volí raději opak.