JUDr. Alois Dvořák

JUDr. Alois Dvořák

JUDr. Alois Dvořák je advokátem, který se specializuje na právo obchodních korporací, smluvní a nemovitostí. V minulosti vykonával právní profese v Severočeských dolech a České rafinérské (odborný asistent, vedoucí právní sekce), jako komerční právník a advokát byl společníkem sdružení Advokátní a komerčně právní kancelář AB Chemopetrol, která poskytovala právní služby společnostem podnikajícím v chemickém průmyslu (Chemopetrol, Česká rafinérská, Solvay Alkor Folia), strojírenství (KSK), stavebnictví (Báňská stavební, Monstav), vodním hospodářství (Severočeské vodovody a kanalizace, Severočeská vodárenská společnost), obchodě, poskytování služeb a dalších oborech. Závazkové a korporátní právo přednáší pro podnikatelské subjekty, jako lektor a vedoucí tréninků spolupracuje s předními vzdělávacími agenturami (např. 1. VOX, a.s., IIR Wiena). Šesté volební období je místopředsedou Unie podnikových právníků ČR, kde je vůdčí osobností sekce procesního práva a alternativního řešení sporů, je členem její sekce pracovního práva, od roku 1997 prezidentem Asociace rozhodců České republiky, patří mezi pravidelné aktivní účastníky Karlovarských právnických dnů a konference Právní prostor. Od roku 1995 působí rovněž jako rozhodce. Je propagátorem mediace. Ve své poradenské činnosti razí zásadu: Nejlepší je se nesoudit, neboť ví, že u soudu spravedlnost nalézt prakticky nelze. 

Zabývám se zejména

- zakládání obchodních společností a družstev, organizování valných hromad, řešením sporů mezi společníky, akcionáři, a členy;

- sepisování právních dokumentů: smluv, dohod o vypořádání, rozhodčích a soudních návrhů

- řešení sporů ze smluv a uplatňování práv mimosoudní cestou, v rozhodčím i soudním řízení

- aktivně podporuji snahu malých domoci se svých práv proti mamutím koncernům, např. ve sporech odběratelů, kterým dodavatel RWE vyúčtoval tzv. neoprávněný odběr plynu, či ČEZ tzv. neoprávněný odběr elektřiny