PRO BONO

PRO BONO

Navzdory státem financovanému systému právní pomoci v rámci soudního řízení, mnoho nemajetných lidí nemá přístup k právním službám nezbytným k uplatnění a ochraně svých práv. K dispozici nejsou žádné statistické údaje o množství lidí, kteří u soudu žádají o bezplatné ustanovení zástupce, či o počtu odmítnutých, jenž se musí obrátit pro právní pomoc jinam. Praktické zkušenosti nevládních organizací poskytujících bezplatné právní služby ukazují, že potřeba těchto služeb je větší, než jsou nevládní organizace schopny uspokojit. Stále více vystupuje do popředí potřeba pro bono právních služeb jako nástroje zlepšování přístupu nemajetných lidí ke spravedlnosti.

Bez ohledu na tyto skutečnosti naše advokátní kancelář poskytuje bezplatnou pomoc nemajetným, zejména dětem marně čekajícím na výživné od jejich rodičů, právní pomoc bez nároku na palmáre dostávají dětské domovy a další sociální zařízení a zejména jejich klienti. Za minimální odměnu, ani ne na pokrytí režijních nákladů, pomáháme lidem, kteří bojují s molochy typu RWE (neoprávněný odběr plynu), ČEZ („krádeže“ elektrické energie) a dalšími, s kupčením často neoprávněných či promlčených pohledávek. Pomocnou ruku podáváme v boji s jinými nespravedlnostmi. Zřejmě se naplňují slova jednoho zkušeného advokáta stará více než dvě desetiletí: „Ty nemůžeš jít na volnou nohu, máš přehnané sociální cítění….“.