Právní a daňové poradentsví

Naše zkušenosti z podnikání

 • Závazky - plnění ze smluv
  a deliktů, náhrada škod
 • Obchodní korporace a družstva, spolky,
  obecně prospěšné společnosti
 • Sepisování dokumentů
  (smluv, dohod, prohlášení, podání)
 • Interní normy
Více informací

Zastupování v řízeních

Provedeme Vás úskalími procesu

 • Soudních
 • Sozhodčích před rozhodčími soudy i rozhodci ad hoc, správních
 • Před správními soudy, zejména ve věcech katastrálních, soutěžních a daňových
 • Insolvenčních
Více informací

O nás

Jsou za námi roky praxe

 • O nás
 • JUDr. Alois Dvořák
 • Mgr. Ing. Petr Šmelhaus
 • Kontakt
Více informací

Novinky

Aktuálně z praxe

 • Naše názory
 • Přečetli jsme za Vás
 • Doporučujeme
 • Užitečné odkazy
Více informací

1 | 2 | 3 | 4

Mediace

Mediace je metoda řešení konfliktů za pomoci třetí, kvalifikované strany – mediátora, který vstupuje do sporu a pomáhá stranám ve vzájemné komunikaci a nalézání přijatelného řešení.

Více informací

Smír

Naše klienty a jejich protistrany se obecně snažíme vést ke smíru, například i pomocí našich spolupracujících mediátorů. Snažíme se tak zabránit zbytečných nákladům za dlouhotrvající spory před soudy, které zásadně (ve většině případů) nezohledňují hledisko spravedlnosti.

Více informací

Rozhodčí řízení

Zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, je už téměř dvě desetiletí upraveno rozhodčí řízení v České republice, jakožto mimosoudní způsob řešení majetkových sporů.

Více informací

Pro Bono

Navzdory státem financovanému systému právní pomoci v rámci soudního řízení, mnoho nemajetných lidí nemá přístup k právním službám nezbytným k uplatnění a ochraně svých práv. Více ...

Reference

Naše služby mj. využívají obchodní společnosti SABRIS, Trend Cometics, HST Hydrosystémy, CAO Teplice, MERZ, Monstav, OTTOVO NAKLADATELSTVÍ, Teplické projekty, Rosezin, Lami Kappa, Rehast.cz, Profol Czech, Autoplus II, CONTI PAN, OÚREKO. Více ...